GOD TUR!

TURBESKRIVELSER FRA DALSETER

Her på nett har vi lagt ut noen eksempler på turer ut fra Dalseter sommer som vinter. 

I kolonnen til venstre ser du navn på ulike fotturer og skiturer i vår del av Espedalen. Her legges det fortløpende ut nye turbeskrivelser etter hvert som vi har dem klare.

Turbeskrivelsene er ment å være veiledende. Beregning av tid kan være vanskelig, og folk definerer hva som er lett og tungt forskjellig.

Enkle kart ligger med på hver turbeskrivelse her, mens det er mulighet for å kjøpe større og bedre kart i resepsjonen på Dalseter. 

Velg tur etter vær, dagsform og turfølge! 

Spør oss gjerne om forslag - eller lån boken med turbeskrivelser som ligger i resepsjonen.

 

Studer kartet nøye før du går ut på tur. Legg merke til navn på den turen du ønsker å ta. Følg med på kartet underveis slik at du er sikker på hvor du er. Det står skiltstolper i alle store løypeskiller.

Hvilken retning man skal gå stiene/skiløypene (mot eller med klokken) avhenger av vær og vind, og om man vil ha den bratteste delen opp eller ned. Det er veldig individuelt hva man liker. Om løypen er beskrevet en bestemt vei her i turbeskrivelsen - er den ofte like fin den andre veien.

Turløypene som er tegnet med heltrukket/ rød linje er sommerstier.
Det er ikke fargekoding ute i terrenget.

Det er som regel ikke merking langs stien, kun skilt ved hoved stideler. Unntaket er DNT's T-merking over Ruten 1517 moh samt T-merking til Storhøliseter.

Skiløypene som er tegnet med heltrukket blå linje kjøres i turistsesongen med tråkkemaskin jevnlig og sporlegges. Skogsløypene som kjøres med tråkkemaskin er normalt ikke stikket.

De skiløypene som er blåstiplet på kartet kjøres kun med snøscooter (uten sporlegging) av og til. Snøscooterløypene som går over tregrensa og beskrevet her er merket med løypestikker i vintersesongen. Man skal være forberedt på at snøscootersporene er mer krevende å gå i enn hva de som er kjørt med løypemaskin er.

GOD TUR!