Dalseter - Bingsbu - Sprenpiggen rundt - Lohaugen - Dalseter 16 km

vinter.

Først følger man den samme løype som til Bingsbu (nr 9)/ Sprenpiggen (nr 11).

Fra Bingsbu følg skilting i retning Strand Fjellstue. Ved skiltstolpe merket Sprentjønna (nr. 10)  ca 1,5 km fra Bingsbu følger man løypen mot høyre og skiltretning Sprenpiggen Rundt.

En flott lett trasé rundt Sprenpiggen som etter litt oppstigning mot slutten, igjen vender nedover og inn på løypen mellom Lohaugen og Bingsbu ned gjennom bjørkeskogen. Noen bratte partier gir god fart på skiene.         

Herfra følger man Lohaugenløypa tilbake forbi Haugaseter retning Dalseter. Sprenpiggen rundt er en anbefalt løype en klar vinterdag. Flott utsikt over Espedalen og Jotunheimen.          

Turen kan gås begge veier, den ”letteste” er med klokken om man ønsker mest nedover.

Skiløypen kjøres med tråkkemaskin og har dobbeltspor.