HELVETE og DALBAKKEN NATURPARK

JETTEGRYTENE I HELVETE

- ligger helt sør i Espedalen, –ca 200 meter fra riksveg 255. Trafikken til denne unike attraksjonen begynte i 1954 da det ble ryddet stier og satt opp rekkverk.

Jettegrytene ble dannet på slutten av siste istid ved at vann og stein fra issmeltingen roterte i fjellet og lagde store jettegryten, flere over 40 meter dype og 20-30 meter brede. 

Stien starter ved kiosken. Det går i skogsterreng, slakt nedover. I den siste nedstigningen er det satt opp trapper med gelender. Den aller siste biten ned går på fjellgrunnen, rekkverk hele veien. Stien går helt ned i bunnen på den største gryta som er over 20 meter i diameter og 40 meter dyp. Herifra kan du gå innover juvet der det er flere større og mindre gryter.

Turen anbefales ikke for folk med gangbesvær eller høydeskrekk.
Nedstigning i ”Helvete” foretas på eget ansvar

DALBAKKEN NATURPARK

Her kan du komme i nærkontakt med husdyr i sitt naturlige miljø. Ved dammen vil du møte både ender og gjess. Andre steder vil det beite kyr, hester, geiter, sauer og griser.

Naturbaserte aktiviteter for store og små barn i naturparken.


Når Helvete fryser til is

Opplev Nord-Euroas største jettegryter kledd i vinterdrakt. Grunnvann siger hele året gjennom bergveggene i Helvete.

Vinterstid fryser dette til og danner fantastiske isformasjoner som endrer utseende og karakter hver eneste vinter.


Det arrangeres turer ned i Helvete vinterstid - se Helvete sine egne hjemmesider for mer informasjon og bestilling. Turen er litt krevende, men overkommelig for de aller fleste i alminnelig god form.