Elgland strekker seg fra Kittilbu Utmarksmuseum i sør gjennom Espedalen til Skåbu og videre til Glittersjå i Murudalen.  En reise gjennom området hvor et av Europas største og mest spesielle elgtrekk går. 

ELGLAND SA er et nettverk av samarbeidende reiselivsbedrifter fra Gausdal Vestfjell i sør til Murudalen i nord.  Bedriftsnettverket har som mål å utvikle, markedsføre og selge gode produkter og opplevelser spesielt knyttet til elgens natur- og kulturhistorie innenfor det geografiske området som bedriftene dekker.

De årvisse forflytningene av elg mellom sommerbeiteområder primært i lavereliggende områder i sør til vinterbeiteområder i områder i nord er sentralt for alle bedriftene.  

ELGTÅRNET I ESPEDALEN

Opplev elgtårnet i Espedalen, og få en spektakulær naturopplevelse utenom det vanlige! Med overnatting i et 12 m høyt elgtårn kommer du tett på natur og dyreliv.
Elgtårnet ligger "midt i elgtrekket" - og er du heldig kan du se elg i området. Spor etter den finner du overalt.

GLITTERSJÅ FJELLGARD

Glittersjå Fjellgård ligger på 760 moh på solsiden av Murudalen, ved foten av Jotunheimen og med flott utsikt til Glittertind.
De har et stort tun mellom gamle tømmerhus.Rundt husene vrimler det av frittgående dyr, hovedsakelig av gamle norske husdyreraser.

I tillegg bor det elger du kan hilse på her!

HELVETE &  DALBAKKEN FJELLGARD

Helvete Naturpark omfattar jettegrytene og Dalbakken Fjellgard. Jettegrytene er noe av det villeste du kan oppleva i norsk natur. Her kan du se hvordan naturkreftene har arbeidet og formet selve grunnfjellet.
På Dalbakken Fjellgard kan barn og voksne få nærkontakt med våre mange husdyrarter. I nærområdet til Helvete er det rik flora.

kittilbu elgen.jpg

KITTILBU UTMARKSMUSEUM

Museum og besøkssenter
Kittilbu  formidler historien om hvordan menneskene, helt tilbake til steinalderen, brukte utmarka i Gausdal Vestfjell. På museet er det flotte utstillinger, en liten kafé med økologiske og lokale smaker. Kittilbu er også besøkssenter for Langsua Nasjonalpark.

Foto: Tori Virik Nøvik

SKÅBU FJELLHOTELL

Skåbu Fjellhotell er et lite hjemmekoselig familidrevet hotell sentralt beliggende i sentrum av den idylliske fjellbygda Skåbu. 

SKÅBUTUNET

Skåbutunet består av totalt tredve bygninger fra 17-1800 tallet og er ”et lite Maihaugen.”

En kulturhistorisk utstilling er satt i stand på låven og viser blant annet hvordan jakt og fiske har vært viktig for livsgrunnlaget i fjellet.

Servering, selskaper og omvisning for grupper på forespørsel.