Hotellopphold PEER GYNT PERIODEN

Generelle betingelser og avbestillings- og betalingsregler

Gjelder opphold ifm Peer Gynt stevnet (forestillinger og konserter)

1. Bestilling 

Antall personer, pris, losji, samt øvrige produkter og tjenester som skal leveres av hotellet framgår av bekreftelsen gjesten vil motta etter bestilling. 

1.1 18 års aldersgrense

For gjester som ikke reiser med foreldre, har vi 18 års aldersgrense. Hotellet forbeholder seg retten til å heve bookingen om gyldig legitimasjon ikke kan fremvises.

1.2 Bekreftelse

Bestillingen bekreftes fra Venabu Fjellhotell med e-post. 

2. Prisavtalens gyldighet

De avtalte priser er bindende for begge parter, hotellet forbeholder seg imidlertid retten til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økte skatter og avgifter, eller andre forhold utenfor hotellets kontroll.

3. Depositum 

Depositum, 1000 NOK, per person innbetales senest 14 dager etter bestilling som en bekreftelse på bestillingen. 

4. Avbestilling

Ved avbestilling før 1. mai refunderes depositum.

Ved avbestilling etter 1. mai refunderes ikke depositum.

Ved no-show eller forkortet opphold faktureres bestiller 100 % av totalbeløpet på bestillingen.

4.1 Sykdom

Ved sykdom betales oppholdet av bestiller. 

4.2 Reiseforsikring

Bestiller har selv ansvar for reiseforsikring for evt. tilbakebetaling av beløpet. 

5. Betaling

Betaling av restbeløp skjer ved avreise her oppe. 

5.1 Kort / kontant

Betaling kan foretas ved bankoverføring, kredittkort (Visa, MasterCard, Maestro, Diners og Eurocard) og kontant.

5.2 Faktureringspolicy 

Fakturering skal være avtalt i forkant av oppholdet. Faktureringsgebyr: 50 NOK

6. Kansellering

Dalseter kan 7 dager før aktivitetsstart kansellere aktiviteter. Påmeldte deltagere vil da få refundert alle innbetalinger relatert til aktiviteten (inkl. depositum).

7. Force majeure

Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll - for eksempel streik, lockout, brann etc. som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale - gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

8. Tvistesaker

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen (gjesten og hotellet) skal behandles etter norsk rett. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet skal hotellets eiendoms verneting gjelde.