OVERNATTINGSSTED MED TRADISJONER

Historien til Dalseter som turiststed - går over hundre år tilbake i tid - siden de aller første reisende på veg mot fjellene i Jotunheimen stoppet for å be om overnatting.

DALSETER er en av de eldste boplassene i Espedalen og vi har åpnet opp for reisende siden slutten av 1800-tallet. Det var et naturlig stoppested for folk på vandring inn mot Jotunheimen, og ved siden av jordbruk, jakt og fiske ble turisttrafikken tidlig en god binæring for gården. Bebyggelsen tok preg av dette, med mange mindre hytter i tillegg til de vanlige gårdshus. På slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet var det Jehans og Hannah Dalen som eide og drev gården som lå her.
I 1939 kjøpte arkitekt Øivind Lande stedet, som siden har vært i samme families eie.

DALSETER FJELLSTUE
ble tegnet og bygget av Øivind Lande i 1950 med plass til 60 gjester. I 1957 ble fjellstuen utvidet med 30 senger slik at kapasiteten kom opp i 90 senger. I januar 1963 brant fjellstuen helt ned til grunnen, men ingen mennesker kom til skade. Alt inventar brant opp, deriblant en god samling malerier av kjente Lillehammer-kunstnere.

DALSETER HØYFJELLSHOTELL
ble også tegnet og bygget av arkitekt Øivind Lande. Hotellet  ble bygget på samme tomt som fjellstuen og åpnet sommeren 1964 med 120 senger.
Siden den gang har hotellet utviklet seg etter tidens krav. Sidefløyene i 4.etasje ble bygget på i 1976, samtidig som svømmebassenget havnet innendørs.
Våre gamle uthus med låve, fjøs og stall ble avløst av nybygg i 1979. På tomten etter det gamle uthuset ble det bygget hus med 2 leiligheter, garasje /verksted. Et gammelt tømmerhus fra gården fikk stå igjen, med nytt tak og klokketårn.