Høsten 2018 vil vi igjen tilby en liten uke med yoga og vandring fra søndag den 26.august til lørdag den 1.september 2018 med fokus på ditt indre - og yttre velvære.

Vi laver yoga hver morgen og igen sidst på eftermiddagen. Derudove
vil der være guidede vandreture i det smukke fjeldlandskap.
Det er mulig å legge til ekstra dager om du vil ha noen dager til å vandre i etterkant :)

YOGA

Det blir instruksjon ved egen yogalærer som har mange års erfaring med yoga og lang erfaring med undervisning. Yoga læreren har en del faste grupper til daglig hjemme i Danmark.

VANDRING

Pia Søeballe er fra Halkær i Danmark, og har arbeidet på Dalseter hver vintersesong siden 1997. I tillegg har Pia også bodd og arbeidet  på Dalseter i flere høstmåneder gjennom årene - og kjenner dermed området og turmulighetene
riktig godt både sommer og vinter.

Brosjyre for yoga- og vandring for 2018 kommer her i starten av januar 2018. Inntil videre kan du jo ta en kikk på brosjyren og programmet fra 2017 her.